STILLING LEDIG:

NTNU Vitenskapsmuseet søker etter vikar som kommunikasjons-koordinator

Vi søker en selvstendig, initiativrik, nysgjerrig kommunikasjons-koordinator som er flink til å omgås all slags folk.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Vikariat

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 7. februar

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Vår kommunikasjonskoordinator skal ut i svangerskapspermisjon og vi søker en erstatter i permisjonstiden.

Det betyr at du har sjansen til å prøve deg i det som kanskje er den morsomste kommunikasjonsjobben på hele NTNU!

NTNU Vitenskapsmuseet er en skattkiste av spennende, morsomme og viktige historier. I denne jobben får du muligheten til å fortelle disse til et allment publikum. En viktig del av jobben er forskningsformidling fra museets to institutter, og du får mulighet til å jobbe tett med våre fagfolk.

Du er selvstendig, initiativrik, nysgjerrig og flink til å omgås all slags folk. Dette er en jobb hvor du gjør litt av hvert, så du bør være utstyrt med en god porsjon allsidighet og fleksibilitet.

Kommunikasjonskoordinator samarbeider nært med markeds- og kommunikasjonsleder i det daglige kommunikasjonsarbeidet ved museet.

Ønsket oppstart 06.04.2021. Varighet 12-16 måneder, avhengig av permisjonslengde og eventuell ferieavvikling.

Krav om noe inntjening gjennom deltagelse ved museets eksterne prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Løpende kommunikasjonsoppgaver
 • Pressearbeid (tipse inn saker: lage innsalgspakke, følge opp henvendelser, veilede ansatte i møte med presse, rapporteringsarbeid og medieanalyser)
 • Sosiale medier – innholdsproduksjon (tekst, video, foto) og generell oppfølgning av NTNU Vitenskapsmuseets Facebook-sider og grupper
 • Produksjon av populærvitenskapelig artikler og diverse annet tekstarbeid
 • Nettredaktør for museets nettsider (inkludert oppfølging av implementering av omlegginger) og superbruker for Innsida (intranett)
 • Kommunikasjonsbistand på forskningssøknader
 • Utarbeide kommunikasjonsplaner for prosjekter, utstillinger og aktiviteter

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning tilsvarende minimum bachelor innen kommunikasjon eller journalistikk.
 • Erfaring med innholdsproduksjon til sosiale medier, herunder videoproduksjon, lyd og foto
 • Erfaring med tekstarbeid og journalistisk skriving
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for arkeologi, kulturhistorie og naturhistorie
 • Erfaring med pressearbeid
 • Erfaring med nettsidearbeid
 • Kjennskap til NTNU vektlegges

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og selvstendig
 • Fleksibel og positiv
 • Løsningsorientert
 • Jobbe godt med mange ulike typer mennesker

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som seniorkonsulent kode 1363 vil du normalt lønnes fra brutto kr 500.000 - 550.000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med markeds- og kommunikasjonsleder Yrja Flem, tlf. 405 55 410, e-post [email protected]. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-leder Christen Torvik, tlf. 402 40 543, e-post: [email protected].

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2021/1750. Søknadsfrist: 07.02.2021

Powered by Labrador CMS