STILLING LEDIG:

NGU søker seksjonsleder for kommunikasjon & formidling

NGU er inne i en spennende periode med ny strategiutvikling, organisasjonsutvikling og tilpasninger til et fremtidig arbeidsliv basert på bærekraft, inkludering og profesjonalisering.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 20. januar

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, og landets sentrale institusjon for å samle, bearbeide og formidle kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann på fastlands-Norge og øvre lag av den norske kontinentalsokkelen.

NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling. Dette oppnås gjennom geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, formidling samt rådgivning til det offentlige og til industri og næringsliv.

Vår virksomhetsvisjon er «Geologi for samfunnet». Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.NGU har ca. 200 ansatte fra 27 nasjoner hvorav ca. 60 % er forskere/geologer. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

Vi søker derfor en leder som motiveres av å være med på en spennende, utfordrende og meningsfull reise sammen med en organisasjon med sterke historiske røtter og et viktig samfunnsoppdrag – sammen skal vi fortsette å skape verdi for industri, næringsliv og det offentlige.

Seksjon for Kommunikasjon og formidling har ansvar for et bredt spekter av tjenester innen intern og ekstern kommunikasjon ved NGU. Dette inkluderer områder som formidling, profilering, rekruttering, bibliotek og servicedesk. Det er behov for å videreutvikle et solid kommunikasjonsfundament basert på strategiske prinsipper som understøtter NGUs samfunnsoppdrag og mål. Videre er det behov for å styrke vårt fotavtrykk utad, mot samarbeidspartnere, departement og i den offentlige debatten.

Ansvarsområder

 • Lede og utvikle seksjonen i henhold til strategiske føringer
 • Operasjonell drift av seksjonen, inkludert personal- og budsjettansvar
 • Være strategisk rådgiver på alle ledernivå innen kommunikasjonsfaglige spørsmål
 • Utvikle og lede en satsning på ekstern posisjonering for å styrke NGU på ekstern kommunikasjon og formidling, herunder rekruttering, myndighetskontakt og samfunnskontakt mot relevante fora
 • Løfte kommunikasjonsfunksjonen til å utløse handlingsrom og nye muligheter for virksomheten
 • Ansvarlig for innføring av nye verktøy og systemer, og delta i økt digitalisering
 • Sikre NGUs tilstedeværelse og bruk av nye kommunikasjonsplattformer

Kvalifikasjonskrav

 • Ledererfaring, inkludert personalledelse, gjerne fra kunnskapsorganisasjoner og forskningsmiljø
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå eller tilsvarende dokumentert realkompetanse
 • Erfaring fra kommunikasjon og formidling på både strategisk og operativt nivå
 • Svært gode og dokumenterte ferdigheter i skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • Erfaring med økonomiansvar, herunder budsjettering og rapportering
 • Erfaring med prosjektledelse, primært fra forsknings- og/eller utredningsprosjekter er en fordel
 • Erfaring med ekstern kommunikasjon/formidling og arbeid mot interessegrupper og/eller myndigheter og forvaltningsapparat er en fordel

Vi søker deg som finner motivasjon i å utvikle seksjonen til å bli en premissgiver og et viktig verktøy for å skaffe virksomheten handlingsrom og strategisk posisjon i tråd med NGUs samfunnsoppdrag. Du har lederegenskaper som preges av samarbeid og kommunikasjonsevne. Du er beslutningsdyktig og tydelig. Samtidig evner du å være fleksibel med øye for gode løsninger og konkrete resultater, både i daglig praksis og i strategisk tenkning.

Som seksjonsleder for Kommunikasjon og formidling vil du være en integrert del av mellomledelsen i NGU, og du vil jobbe tett sammen med avdelingsdirektør, direktør og toppledergruppen. Du vil være et viktig kontaktpunkt for eksterne og organisasjonen som helhet. Personlig egnethet og evne til å skape samspill og tillit vil derfor vektlegges.

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Stillingen lønnes som seksjonssjef etter Hovedtariffavtalene i staten, og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til vår rådgiver i Jefferson Wells, Emil Lutterloh-Lie, tlf. 468 91 281 eller avdelingsdirektør i NGU Hege Brende, tlf 907 47 989.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

Søknadsfrist: 20. januar
SØK HER

Powered by Labrador CMS