STILLING LEDIG:

NTNU søker kommunikasjons­rådgiver

Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk er det ledig stilling som Kommunikasjonsrådgiver

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Gjøvik

Søknadsfrist: 18. oktober

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunktinnen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk 

Vi har en faglig profil som skal bidra i arbeidet med den mest sentrale globale samfunnsutfordringen: utvikling av bærekraftige løsninger i industri og samfunn. Dette omfatter forskning på moderne industriprosesser, bruk av nye og resirkulerte materialer, nye teknologiske løsninger, og anvendelse av nye organisasjonsformer og forretningsmodeller.  Institutt for vareproduksjon og byggteknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Om stillingen

Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk har vi ledig 100 % fast nyopprettet stilling som kommunikasjonsrådgiver, med oppgaver innen koordinering og oppfølging av instituttets samlede kommunikasjonsvirksomhet.

Stillingen har ansvar for å gjennomføre aktiviteter i tett samarbeid med IV fakultetet og NTNUs kommunikasjonsteam i Gjøvik. Blant annet vil du jobbe med å finne og fremme de gode historiene fra våre studenter, undervisnings- og forskningsmiljøer.

Du vil jobbe utadrettet og være kontaktpunkt mot linjeforeninger og bedrifter. Du vil hjelpe våre ansatte med formidling av forskning via ulike kanaler. Du vil også jobbe med ulike saksbehandlingsoppgaver for administrasjonen ved instituttet.

Stillingen rapporterer til kontorsjef.

Mer informasjon om instituttet her.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon på digitale flater, gjennom møter og andre kanaler
 • Aktiv støtte til forskerne i allmennrettet formidling av forskningsresultater
 • Kommunikasjonsfaglig lederstøtte og rådgivning til ansatte
 • Bidra til utvikling og realisering av kommunikasjonsplaner
 • Innsalg til media, håndtering av mediehendvendelser og samfunnskontakt
 • Ansvar for ulike arrangement
 • Studentrekruttering
 • Innholdsproduksjon til sosiale media
 • Oppdatering av instituttet sine nettsider
 • Aktiv deltakelse i fakultetets tverrfaglige nettverk og andre aktuelle forum og utvalg ved NTNU

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning minimum tilsvarende bachelornivå, for eksempel innen kommunikasjonsfag. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra operativt kommunikasjonsarbeid
 • Kompetanse innen bruk av ulike kanaler, herunder sosiale medier til formidling og markedsføring
 • God systemforståelse og høy digital kompetanse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til universitetssektoren og god organisasjonsforståelse
 • Erfaring fra produksjon i digitale format og kanaler
 • Erfaring med bilde- og videoredigering
 • Erfaring med Office 365
 • Noe erfaring med saksbehandling i offentlige institusjoner

Personlige egenskaper

 • Du har gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er proaktivt, utadvendt, initiativrik og nysgjerrig på nye løsninger
 • Du er selvstendig, positiv og har høy arbeidskapasitet
 • Du er strukturert, serviceinnstilt og fleksibel

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr 526 000 - 643 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde :

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Kontaktinformasjon:

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

SØK HER

Powered by Labrador CMS