STILLING LEDIG:

Nord universitet søker universitets­lektor i praktisk journalistikk

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som universitetslektor i praktisk journalistikk

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bodø

Søknadsfrist: 15. september

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.

Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).

Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.

Om stillingen

Stillingen omfatter undervisning og veiledning på bachelor i journalistikk, samt faglig-pedagogisk utviklingsarbeid innenfor journalistikk og medier. I stillingen inngår et overordnet ansvar for utvikling av tekniske løsninger ved utdanningen. Den som ansettes skal dessuten være et bindeledd til redaksjoner som utdanningen samarbeider med.

Vi søker etter personer med utdanning i journalistikk eller annet relevant fagområde, og solid redaksjonell erfaring av nyere dato fra redigerte medier.

Stillingen har kontorsted på studiested Bodø, men kan også medføre arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere steder, så det er viktig med samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Arbeidsspråket ved Nord Universitet er norsk.
 • Den som ansettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt undervisning og veiledning i praktisk journalistikk på bachelornivå blant annet innenfor:

 • Multimedial nyhetsjournalistikk og publisering av redaksjonelt innhold på ulike plattformer
 • Sosiale medier som kanal for research, publisering og publikumskontakt
 • Video og web-tv, lyd, radio og podkast
 • Innhenting og analyse av brukerdata

Til stillingen ligger ansvar for grunnopplæring i tekniske ferdigheter. En viktig oppgave blir videre å holde kontakt med eksterne leverandører av tekniske tjenester/program, samt drifte og ha redaktøransvar for den digitale øvingsavisa Nettopp.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant utdanning og bred redaksjonell yrkespraksis av nyere dato
 • Erfaring fra arbeid med ulike publiseringsplattformer og redaksjonell ledelse
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til fagmiljøet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

For å opprettholde og fornye den ansattes praktiske komptanse, tilbys muligheter for å hospitere i ulike redaksjoner.

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Søknadsprosessen

Alle søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Kontaktinformasjon:

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester samt referanser sendes elektronisk

SØK HER

Powered by Labrador CMS