STILLING LEDIG:

NRK-sporten søker sommarvikarar

NRK Sport søkjer dyktige sommarvikarar frå juni til ut august 2022. Konkret periode blir avklart med den enkelte.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Sommervikar

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 24. januar

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Vi treng journalistar med eit lidenskapleg forhold til sport og journalistikk. Du må ha gode evner til, og eit intenst sug etter, å formidle nyheiter og engasjerande historier til eit stadig meir kresent publikum. Vi vil at folk skal velje NRK, på alle plattformer - nett, TV og radio.

Som sommarvikar kjem du til å arbeide på den fleirmediale nyheitsdesken på Marienlyst.

Blant veldig mykje anna, er EM i fotball for kvinner, og VM og EM i friidrett, det største som skjer på sportsfronten i sommar.

Vi er den største sportsredaksjonen i Noreg. Totalt arbeider det rundt 90 personar i NRK-sporten, fordelt på ei rekkje fag-grupper.

NRK skal spegle mangfaldet i det norske samfunnet. Har du fleirkulturell kompetanse, eller nyttar nynorsk, er du ein interessant søkjar fordi NRK ønskjer å styrkje seg på desse områda. Vi ønskjer òg å rekruttere fleire kvinner til sportsjournalistikken.

Arbeidsoppgåver:

 • Nyheitsjobbing for nett, TV eller radio. Reiser kan bli aktuelt, men primært blir arbeidet knytt til deskane heime.
 • Vi treng òg journalistar med erfaring som redaksjonelle arbeidsleiarar, som kan steppe inn som vaktsjef når det er behov for det.
 • Det er fint om søkjarane spesifiserer spisskompetansen sin.

Kvalifikasjonar:

 • Du må ha journalistisk erfaring frå sports- eller nyheitsredaksjonar.
 • Du må ha utdanning innan journalistikk frå universitet eller høgskule eller vere i gang med studia.
 • Du må raskt kunne tileigne deg teknologien og arbeidsverktøya som er i bruk i ei moderne mediebedrift.

Personlege eigenskapar:

 • Du må vere lidenskapleg interessert i, og ha kunnskap om, sport.
 • Du må ha ha nyheitsteft og kunne jobbe raskt under tidspress.
 • Du må vere ein god historieforteljar og ha eit godt munnleg og skriftleg språk.
 • Du må vise engasjement, energi og initiativ og vere i stand til å jobbe fram eigne saker.
 • Du må vere innstilt på å jobbe på ulike plattformer.

Vi tilbyr:

 • Spennande og aktive månader i Noregs største sportsredaksjon. Vi stiller krav, men vi skal ha det moro på jobb!
 • Eit inkluderande og godt arbeidsmiljø med mykje kunnskap som vi gjerne deler.
 • Høgt tempo og godt humør.
 • Grunnleggjande innføring i bruk av dataverktøy.
 • Løn etter gjeldande avtaleverk.

Kontaktinformasjon:

SØK HER

Powered by Labrador CMS