STILLING LEDIG:

Nord Universitet

Nord Universitet søker postdoktor i kommunikasjon og medier

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bodø

Søknadsfrist: 30.april

Om arbeidsgiver:

Nord universitet logo

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 12.000 studenter og 1.400 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr ph.d.utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.

Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).

Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.

Les mer: www.nord.no/fsv

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskaper det ledig en tre-årig 100 % stilling som postdoktor innen kommunikasjon og medier med fokus på betydningen av presis, korrekt, åpen og troverdig kommunikasjon.

Forskningsgruppen for journalistikk og nye medier ser på betydningen av journalistikk og kommunikasjon for åpne, informerte og funksjonelle lokalsamfunn. Et av gruppens satsingsområder er «The new local» - det nye lokale, forståelsen av nærhet uavhengig av geografi, uten å utelukke den. Dette prosjektet kan se på hvordan globale og nasjonale vedtak og prosesser blir formidlet, hvordan lokale problemer, erfaringer og sentrale spørsmål formidles til beslutningstakere og blir en del av nasjonal og global kunnskapsdeling, eller hvordan kommunikasjon er avhengig av identifikasjon og nærhet for å bli tatt imot og tatt i bruk.

Den som ansettes forventes å bruke to år til forskning på aktuelle emner innen kommunikasjon - medier og ett år til undervisningsrelaterte oppgaver. Forskningsaktiviteten forventes å være master programmet. En del av de undervisningsrelaterte oppgavene er å undervise og veilede studenter i masterutdanning innen journalistikk og kommunikasjonsarbeid, og det er forventet at resultater fra prosjektet kan brukes til å utvikle undervisningen. Foruten individuell forskning, vil postdoktoren bli invitert til å delta i felles prosjekter og publisering av disse. Den som tilsettes forventes å ta aktivt del i det faglige miljøet ved Nord universitet.

Prosjekt og prosjektbeskrivelse

For å søke postdoktorstillingen bør søkeren inkludere en prosjektbeskrivelse av et to-årig forskningsprosjekt. Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde en fremdriftsplan. Søknader som fokuserer på kommunikasjon mellom offentlig ledelse og befolkningen vil bli prioritert. Det er gitt at søkeren må kunne fullføre prosjektet innen de to årene stillingen varer.

The New Local-programmet arbeider med prosjekter som omfatter:

Protestaksjoner, interessegrupper, kontakter mellom det offentlige og berørte parter, digital kultur, pandemikommunikasjon, transgressiv kommunikasjon, meningsdanning og lokaljournalistikk. I denne sammenhengen ønsker vi at en postdoktor kan utforske betydningen av god og åpen toveis-kommunikasjon mellom det offentlige og befolkningen.

Prosjektplanen bør være på fem sider, og skal inneholde:

 • Teoretisk rammeverk
 • Metologisk rammeverk
 • Klare planer for hvordan forskningen skal gjennomføres - framdriftsplan
 • Planer for publisering og formidling av forskningen

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad innen samfunnsvitenskap eller medier og kommunikasjon.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk/norsk eller annet skandinavisk språk.
 • Gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å designe og gjennomføre forskning på høyt nivå.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendt skriftlige arbeider.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor - ltr 24, NOK 534.400-574.700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Aktivt friluftsliv og kulturliv. Bodø er europeisk kulturhovedstad 2024.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes digitalt innen 30.04.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den digitale søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendige kopier av et utvalg på inntil fem av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • En kortfattet prosjektskisse legges ved søknaden. Max fem sider.
 • Navn og kontaktinformasjon til en til tre referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)
 • Søkere med doktorgrad utenfor EU/EØS og Storbritannia må legge ved NOKUT–godkjenning https://www.nokut.no/en/foreign-education/application-services--foreign-education/recognition-of-foreign-higher-education-bachelor-master-ph.d/.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen.

Referanse: 30178334

SØK HER

Powered by Labrador CMS