STILLING LEDIG:

NTNU søker kommunikasjons­direktør

NTNU tilbyr en av Norges mest spennende kommunikasjonsstillinger

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 27. november

Om arbeidsgiver:

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for offisiell, intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Våre oppgaver spenner fra studentrekruttering, forskningsformidling og markedsføring til lederstøtte, nettsideutvikling og alumnivirksomhet. Vi jobber både praktisk og strategisk. Avdelingen har ansatte fordelt på tre byer, Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Kommunikasjonsavdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 44 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

NTNU tilbyr en av Norges mest spennende kommunikasjonsstillinger.

Forsknings- og utdanningssektoren er i stor utvikling. Som landets største universitet har NTNU en viktig posisjon. Vår visjon er å skape kunnskap for en bedre verden.

Vi er på jakt etter deg som vil lede og videreutvikle en avdeling med et mangfold av spennende arbeidsoppgaver som støtter NTNUs kjernevirksomhet – utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Du får et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved NTNU. Du vil jobbe tett sammen med NTNUs rektor og øvrige toppledelse. Du er faglig ambisiøs og opptatt av digital utvikling.

Vi ser etter deg som har gjennomføringskraft og kan sette retning gjennom en inkluderende og motiverende lederstil. Du bygger tillit og skaper gode relasjoner. Du skal ivareta NTNUs svært gode omdømme. Du skal også bidra til å synliggjøre NTNUs betydning utad, både i Norge og internasjonalt.

Kommunikasjonsavdelingen jobber strategisk og operativt med blant annet studentrekruttering, forskningsformidling, samfunnskontakt, omdømme, lederstøtte, grafisk produksjon, nettsider, sosiale medier, arrangement og alumni-virksomhet. Avdelingen har om lag 65 ansatte fordelt på tre byer - Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Kommunikasjonsdirektøren rapporterer til direktør for organisasjon og infrastruktur og inngår i dennes ledergruppe.

Arbeidssted er Trondheim.

For mer informasjon: Kommunikasjonsavdelingen - NTNU

Arbeidsoppgaver

 • Lede formidling og profilering av NTNUs virksomhet innen utdanning, forskning og innovasjon, i tråd med NTNUs strategi
 • Koordinere arbeidet innen den samlede kommunikasjonsfunksjonen ved universitetet
 • Lede og utvikle daglig drift og utviklingsarbeid i Kommunikasjonsavdelingen
 • Ha overordnet personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • Gi råd til rektor og NTNUs øvrige ledelse i kommunikasjonsfaglige spørsmål

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Solid ledererfaring med økonomi- og personalansvar
 • Bred kommunikasjonsfaglig erfaring
 • Et sterkt faglig engasjement og gode resultater fra kommunikasjonsfaglig virksomhet
 • Utviklingsorientert, med erfaring fra digital transformasjon
 • Erfaring med beredskap og krisehåndtering
 • Erfaring fra og god kjennskap til ledelse i komplekse organisasjoner
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings– og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Personlige egenskaper

 • Du er en drivende leder som har fokus på samarbeid og medvirkning, samt evner å motivere og skape engasjement blant medarbeidere på ulike nivå i organisasjonen
 • Du er en god lytter, har gode kommunikasjonsferdigheter og er en dyktig relasjonsbygger
 • Du er utviklingsorientert
 • Du evner å tenke strategisk og gjennomføre endringer
 • Du er beslutningsdyktig og tydelig, men også fleksibel når det er nødvendig
 • Du trives med å jobbe i et høyt tempo og evner å håndtere flere oppgaver samtidig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende lederjobb ved et ambisiøst universitet i utvikling
 • En lederstilling med utstrakt kontakt med nasjonale og internasjonale aktører. Noe reiseaktivitet må påregnes.
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gode velferdsordninger og gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Lønn etter avtale i stilling som avdelingsdirektør (kode 1060). Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Henvendelser til Jefferson Wells kan gjøres fortrolig, om ønskelig også overfor NTNU.

Synes du dette ser interessant ut, og er i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknaden merkes med referansenummer: NTNU nr. 85/22.

Søknadsfrist 27.11.2022

SØK HER

Powered by Labrador CMS