STILLING LEDIG:

morgenbladet

Morgenbladet søker kultur­redaktør

Morgenbladet er en sentral arena for intellektuell meningsbrytning i norsk offentlighet, og en bred og sammensatt kulturdekning er noe av det som kjennetegner avisen.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast stilling

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 21. april

Om arbeidsgiver:

morgenbladet logo

Morgenbladet har en unik plass i den norske avisfloraen, både i kraft av å være en av de eldste avisene og ved å være en sentral arena for intellektuell debatt og tenkning. Nå er vi inne i en særlig spennende fase der vi tar mål av oss å utvikle en ny og annerledes nettavis. Vi skal videreføre vår sterke egenart og vår journalistiske ambisjon om å sette dagsaktuelle hendelser i perspektiv og analysere de vesentligste utviklingstrekkene i samtiden. I løpet av vår drøyt 200 år lange historie har vi aldri hatt flere lesere enn nå. Morgenbladet er eid av Mentor Medier AS, som også eier blant annet Dagsavisen og Vårt Land.

Morgenbladets mangeårige kulturredaktør skal over i en ny redaksjonell stilling i avisen, og vi søker derfor hennes etterfølger. Den vi søker, må være bredt orientert og ha genuin interesse for det som rører seg i kulturlivet, nasjonalt og internasjonalt. I alt vi gjør, jakter vi på en analytisk tilnærming og prøver å gi leserne andre innfallsvinkler og perspektiver enn de får andre steder. 

Kulturredaktøren har det overordnede ansvaret for all kulturjournalistikken på nett og papir og leder en avdeling bestående av seks journalister, reportasjeleder, bokansvarlig og anmelderansvarlig, samt en rekke tilknyttede frilansere. Stillingen er helt sentral i avisen og byr på store muligheter til å utvikle ny journalistikk. 

Akkurat nå er redaksjonen inne i en særlig spennende fase, der vi utvikler Morgenbladet.no til en ny og annerledes nettavis, som samtidig har samme egenart og kvalitet som papirutgaven.

Vi er derfor ekstra nysgjerrig på kandidater som har ideer til hvordan vi kan utvikle kulturjournalistikken på nett. 

Arbeidsoppgaver:

– Journalistisk og strategisk ledelse av en avdeling med ni engasjerte ansatte

– Personalansvar og budsjettansvar

Den vi ser etter, har:

– Interesse for og erfaring fra noen av kulturseksjonens kjerneområder og ambisjoner på kulturjournalistikkens vegne

– Erfaring med reportasjeledelse innenfor noen av sjangrene dokumentar, reportasje, nyhet, intervju og kommentar

– Aviserfaring og gode samarbeidsevner

Kulturredaktøren rapporterer til sjefredaktør og sitter i avisens ledergruppe.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et fremragende arbeidsfellesskap, lyse og moderne lokaler i Oslo sentrum og en kantine av høy kvalitet. 

Kontaktinformasjon:

Henvendelser rettes til sjefredaktør Sun Heidi Sæbøshs@morgenbladet.no

SØK HER

Powered by Labrador CMS