STILLING LEDIG:

Den norske Forlegger­forening søker admin­istrerende direktør

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: Snarest

Antall stillinger: 1

Om arbeidsgiver:

Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for norske forlag, stiftet 19. mars 1895. Foreningen omfatter de fleste større norske forlag.

Den norske Forleggerforening arbeider aktivt for å styrke forlagsbransjens kulturelle, rettslige og økonomiske rammevilkår. Dette er viktige virkemidler for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur.

Våre kjerneoppgaver er å:

  • arbeide for gode litteraturpolitiske virkemidler i Norge og utlandet
  • styrke lesingen
  • bidra til godt faktagrunnlag ved å produsere bransjestatistikk, undersøkelser og analyser
  • fremme forleggernes interesser
  • inngå avtaler med partene i bokbransjen
  • yte god medlemsservice

Forleggerforeningen er tilsluttet Nordisk Forleggerråd, Federation of European Publishers (FEP) og International Publishers Association (IPA).

Sentral rolle for å utvikle litteraturen i en digital tidsalder

Den norske Forleggerforening søker en engasjert og erfaren administrerende direktør som vil utvikle organisasjonen gjennom spennende tider for bransjen. Den nye direktøren skal styrke foreningens posisjon som en ledende interesseorganisasjon for norske bokforlag. Du vil spille en sentral rolle i å forme bokbransjen, som gjennomgår betydelig utvikling.

Som administrerende direktør skal du lede vårt samfunnsviktige arbeid med å fremme lesing, sikre ytrings- og publiseringsfrihet for forlagsbransjen på nasjonalt og internasjonalt nivå. Du vil ha ansvaret for å utvikle og implementere strategier samt bygge sterke relasjoner med medlemmene og andre parter.

Du skal også representere organisasjonen i politiske sammenhenger. Den nye topplederen skal sikre at foreningen spiller en sentral rolle i utformingen av rammene for en mangfoldig og bærekraftig litteraturproduksjon i et samfunn som blir stadig mer digitalisert.

Vi søker en erfaren leder med forståelse for politikkutforming og en brennende interesse for litteraturens fremtid i det digitale samfunnet. Like viktig er evnen til å være en dyktig personalleder som kan etablere gode relasjoner med kunder og samarbeidspartnere.

Kontaktinformasjon

Interessert? Ta kontakt med Visindi ved:

Send inn søknad med CV snarest, og senest 22.11. Vi behandler søknader fortløpende.

SØK HER

Powered by Labrador CMS