STILLING LEDIG:

NRK Produksjon søker gruppeleder Set Design

Vil du være med på å påvirke NRKs visuelle uttrykk? Vil du lede Norges beste designere innenfor lys og scenografi? Vi søker etter en Gruppeleder for Set Design.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 14. juni

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Set Design er organisert i seksjon for Produksjonstjenester, i NRKs Produksjonsavdeling og leverer til alle NRKs plattformer og formater.

Produksjonsavdelingen leverer til alle typer produksjoner i NRK, endrer fart og retning sammen med NRKs innholdsmiljøer, og tilpasser fag og utstyr etter forholdene. Avdelingen har som ambisjon å tilby den beste arbeidsflyt fra ide til publisering og utvikle nye produksjonsløsninger.

Som gruppeleder for Set Design har du det overordnede ansvaret for leveranse og kvalitet fra området du leder. Du brenner for design, utvikling og innovasjon. Du skal ta ansvar for å forberede utviklingen og gjennomføre tiltak i møte med digitalisering, arbeidsflyt og ny teknologi på området.

Vi ønsker at du skal være med på å bidra til at Set Design er konkurransedyktig, og derfor vil utviklingen av enkeltmedarbeideres og gruppens samlede kompetanse være en av dine viktigste arbeidsoppgaver.

Som leder for Set Design skal du lede og utvikle Scenografer, Lysdesigner, Lysteknikere, Dekor og Stab. Felles for disse funksjonene er at de er helt sentrale i planlegging, rådgivning og gjennomføring av NRKs produksjoner på alle plattformer. Du vil inngå i et lederteam på 6 medlemmer og rapporterer direkte til leder for Produksjonstjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for innovasjon og bruk av nytt utstyr og teknologi innenfor ditt område.
 • Fange opp trender som påvirker de ulike fagområdene i gruppa, og innarbeide dette i utviklingen av enheten.
 • Løfte innsikt og problemstillinger fra eget fagområde inn i Produksjonstjenesters lederteam.
 • Bidra med kunnskapsdeling og samarbeid med andre ledergrupper i Produksjonsavdelingen.
 • Sørge for god informasjonsflyt både innad i enheten og på tvers i Produksjonsavdelingen.
 • Sørge for at fagkompetansen gruppen har er godt kjent for alle samarbeidspartnere.
 • Sørge for tilrettelegging, utvikling, kvalitetssikring og evaluering av produksjoner.
 • Bygge en kultur preget av kontinuerlig utvikling, nytenking og samarbeid på tvers.
 • Utvikle enkeltmedarbeideres og gruppens samlede kompetanse.
 • Etablere et godt samarbeid på tvers, både innad i gruppa og med resten av avdelingen.
 • Bidra til endring og omstilling.
 • Utarbeide og følge opp økonomien innenfor eget område.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på høyskole eller universitet med designfaglig retning, fortrinnsvis fra en eller flere av faggruppene; lysdesign, scenografi eller arkitektur.
 • Erfaring fra personal- og endringsledelse
 • Erfaring fra prosjekt- og prosessledelse er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig fremstilling i norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Du gir teamet en klar opplevelse av retning og evner til å skape entusiasme
 • Du er systematisk og metodisk i din tilnærming og evner til å foreta klare prioriteringer
 • Du er faglig sterk og ønsker stadig utvikling, både for NRK, medarbeiderne dine og deg selv 
 • Du er innovativ og en pådriver for kontinuerlig forbedring
 • Du samarbeider godt med andre og deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Du forstår raskt og analyserer komplekse spørsmål og problemer

Vi tilbyr

Vi tilbyr en variert og utfordrende jobb i et miljø med kompetente og hyggelige kolleger.

Kontaktinformasjon:

SØK HER

Powered by Labrador CMS