STILLING LEDIG:

Bistandsaktuelt søker vaktsjef (fast tilsetting)

Brenner du for nyhetsformidling og den gode historien? Bistandsaktuelt er inne i en spennende utviklingsfase der vi skal nå ut med viktig journalistikk til et bredere, globalt interessert publikum.

Denne artikkelen er over to år gammel.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 23. januar

Om arbeidsgiver

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Vi søker deg som evner å prioritere, strukturere og å lede på en inspirerende måte. Du har svært god språkforståelse, og forstår visuell og digital historiefortelling. Du må ha god journalistisk og etisk ryggmarg, og kunnskap og erfaring fra strategisk publisering også i sosiale medier.

Som vaktsjef vil du få en sentral rolle i å prioritere og planlegge stoff med ulik publiseringshorisont på bistandsaktuelt.no. Du vil også få ansvar for forsiden på nett, og å reportasjelede dyktige, erfarne journalister både i hjemmeredaksjonen og korrespondentnettverket av frilansere i andre land.

Hos oss vil du få jobbe i team med noen av de mest erfarne journalistene innen bistand og utviklingsfeltet, samtidig som det vil være rom for nye ideer og innfallsvinkler til hvordan fagfeltet kan dekkes på nye måter for å nå nye lesergrupper. Som vaktsjef må du regne med å skrive egne saker, og det vil være mulighet for å gjennomføre spennende reportasjereiser. Bistandsaktuelt er også en viktig arena for debatt om internasjonal utvikling og norsk bistand. I samarbeid med sjefredaktøren vil du måtte prioritere innlegg, og vurdere om de skal tas videre journalistisk.

Bistandsaktuelt er et uavhengig fagblad om bistand og internasjonal utvikling, med bistandsaktuelt.no som viktigste publiseringsplattform. Redaksjonen arbeider i henhold til pressens Vær-varsom-plakat og Medieansvarsloven. Sjefredaktøren er ansvarlig for innholdet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede det daglige nyhets- og reportasjearbeidet
 • Prioritere og publisere på bistandsaktuelt.no
 • Planlegge og følge opp journalistiske prosjekter
 • Delta i idéutvikling og evaluering
 • Koordinere og tenke strategisk rundt publisering i sosiale medier
 • Skrive saker til nett
 • Foreta løpende journalistiske, etiske vurderinger

Kvalifikasjoner

 • Erfaring som vaktsjef og fra deskarbeid og frontredigering
 • Utdanning som journalist, på bachelornivå eller høyere. Lang og relevant yrkeserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med og kunnskap om digital og visuell historiefortelling
 • Kompetanse knyttet til bruk og forståelse av sosiale medier
 • Det er ikke en forutsetning med inngående kunnskap om bistands- og utviklingsfeltet, men en fordel med utenrikskompetanse
 • Svært god språkforståelse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Erfaring med å lede andre
 • Du er en lagspiller
 • Du har øye for den gode historien
 • Evner å inspirere dem du leder
 • Har god etisk vurderingsevne
 • Har struktur og oversikt

Vi tilbyr

 • En stilling der du jobber med erfarne journalister innen bistands- og utviklingsfeltet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å utvikle deg faglig
 • Tilgang til treningsfasiliteter
 • Meget god kantine

Tilsettingen er fast. Stillingen lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434 i lønnspenn 51-70 (kr 468 300 - 650 300), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn 60-80 (kr 543 500 - 825 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Kontaktinformasjon:

 • Underdirektør, Elisabeth Onsum, tlf: 930 58 420
 • Seniorrådgiver HR, Kjell Arne Klingen, tlf: 472 60 804

SØK HER

Powered by Labrador CMS