STILLING LEDIG:

Avisa Hordaland søkjer medierådgjevar

Vil du vera med og utvikla ein av dei viktigaste kommunikasjonsflatene for næringslivet på Voss?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Voss

Søknadsfrist: 20. juni

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Avisa Hordaland er eit ambisiøst mediehus i vekst. Med eit opplag på over 8000 er avisa den største lokalavisa i gamle Hordaland fylke. Me har ein sterk posisjon i lokalsamfunnet og brenn for å skapa dei beste produkta og tenestane for kundane våre. Voss er regionsenter i Indre Hordaland og tilbyr eit rikt og aktivt friluftsliv heile året. Kommunen, med sine vel 16.000 innbyggjarar, er ein god stad å veksa opp og har eit breitt spekter av tilbod innan utdanning, kultur og idrett. Næringslivet er variert og det finst mange sosiale møteplassar.

Avisa Hordaland er eit ambisiøst mediehus i vekst. Med eit opplag på over 8000 er avisa den største lokalavisa i gamle Hordaland fylke. Me har ein sterk posisjon i lokalsamfunnet og brenn for å skapa dei beste produkta og tenestane for kundane våre.

No har ein topp-rådgjevar gått av med pensjon og me søkjer erstattaren hans. Er det deg?

Voss er regionsenter i Indre Hordaland og tilbyr eit rikt og aktivt friluftsliv heile året. Kommunen, med sine vel 16.000 innbyggjarar, er ein god stad å veksa opp og har eit breitt spekter av tilbod innan utdanning, kultur og idrett. Næringslivet er variert og det finst mange sosiale møteplassar.

Arbeidsoppgåver:

 • Salsarbeid med aktiv kundeoppfylgjing
 • Totalansvar for eiga kundegruppe
 • Identifisera vekstmoglegheiter på tvers av mediehuset
 • Skapa nye kunderelasjonar
 • Laga marknadsplanar og strategi saman med kunden
 • Gje kunden det beste løysingforslaget for å nå sine kundar i alle kanalar
 • Arbeid både sjølvstendig og i gruppe

Personlege eigenskapar:

 • Driv og engasjement for å skapa vekst
 • Problemløysar med strategisk blikk
 • Oppteken av personleg utvikling til det beste for deg og Hordaland
 • Trivst med ein travel og variert arbeidskvardag
 • God i nynorsk og motivert for godt språk, både skriftleg og munnleg
 • Lika å snakka med folk og å samarbeida med både kollegaer og kundar
 • Serviceinnstilt, resultat­ orientert og kreativ
 • Oppteken av kvalitet og jobbar effektivt
 • Trivst med å jobba både i gruppe og aleine

Faglege kvalifikasjonar:

 • Utdanning og/eller erfaring frå sal, gjerne frå media
 • Sterk kunnskap om digital marknadsføring og sosiale media
 • God nynorsk skriftleg og muntleg framstillingsevne
 • Fordel med kunnskap om lokalområdet vårt
 • Førarkort og disponibel bil

Me tilbyr:

 • 100% fast stilling
 • Konkurransedyktig løn
 • Gode pensjons­ og forsikringsordningar
 • Kurs og kompetanseheving ved behov
 • Moderne digitale arbeidsreiskapar
 • Eit spennande og positivt arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon:

 • Terje Øye, sals og marknadssjef, tlf: 988 83 393
 • Guro Valland, dagleg leiar og ansvarleg redaktør, tlf: 455 19 727

Skriftleg søknad og kortfatta CV sender du til [email protected]­hordaland.no

Powered by Labrador CMS