STILLING LEDIG:

Bistandsaktuelt søker debatt­journalist

Har du stort engasjement, evne til å tenke nytt og et sterkt ønske om å sette dagsorden med godt debattstoff? Da kan det være deg vi er på jakt etter.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Vikariat

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 5. juni

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Norad, Direktoratet for utviklings-samarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekrafts-målene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimae-ndringene innen 2030.

Norad har i 2021 forvaltet og bidratt til å omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater.

I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriks-departementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Bistandsaktuelt er et uavhengig fagblad om bistand og internasjonal utvikling, med bistandsaktuelt.no

som viktigste publiseringsplattform. Redaksjonen arbeider i henhold til pressens Vær-varsom-plakat og

Medieansvarsloven. Sjefredaktøren er ansvarlig for innholdet.

Bistandsaktuelt er en viktig arena for debatt innen bistand og global utvikling. Nå søker vi etter en debattjournalist med teft og erfaring til å løfte debattstoffet ytterligere, både på nett og i sosiale medier.

Jobben vil bestå i å hente inn nye stemmer, redigere og publisere debattinnlegg og å bidra i prioriteringen av tilbud fra bidragsytere. Du må også regne med å bruke noe tid på publisering av bransjerelevante annonser på nett.

Erfaring fra journalistisk arbeid og fra bistands- og utviklingsfeltet er en fordel, men ikke et krav. Vi oppfordrer personer med flerkulturell kompetanse om å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Lete etter nye stemmer
 • Fange opp debatter
 • Redigere debattinnlegg
 • Publisere i ulike kanaler som sosiale medier
 • Publisere bransjerelevante annonser

Kvalifikasjoner

 • Sikker språkføring -muntlig og skriftlig
 • Teft for gode debatter
 • Erfaring med å redigere debattstoff
 • God kjennskap til sosiale medier

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • God etisk vurderingsevne

Vi tilbyr

 • En stilling der du jobber med erfarne journalister innen bistands- og utviklingsfeltet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å utvikle deg faglig
 • Tilgang til treningsfasiliteter
 • Meget god kantine

Stillingen er et 2-årig vikariat med 50 stillingsprosent. Stillingen lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434 i lønnspenn 51-70 (kr 468 300 - 650 300), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn 60-80 (kr 543 500 - 825 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med:

SØK HER

Powered by Labrador CMS