STILLING LEDIG:

NRK søker nettjournalist i NRK P3

P3.no er i medvind – aldri før har så mange lese journalistikken vi lager for unge vaksne i Noreg.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 3. november

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

NRK skal styrke demokratiet og samle og engasjere alle som bur i Noreg. Dei grunnleggande verdiane våre er å vere opne, modige og truverdige. For at vi skal lykkast med det omfattande oppdraget vi har fått som allmennkringkastar, treng vi medarbeidarar med forskjellig erfaring og bakgrunn.


Vil du jobbe saman med oss for å skape godt og viktig innhald som treffer alle som bur i landet vårt?

NRK er omfatta av Offentleglova sine paragrafar om rett til innsyn i søkjarlister. Søkjar må grunngje eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikkje blir akseptert, vil søkjar bli varsla og kan eventuelt trekkje søknaden.

No treng vi ein journalist i fast stilling til å lage god og meiningsfylt eigenjournalistikk som når unge på nettet.

Journalistikken på P3.no famnar om eit breitt spekter av innhald og forsøker å vise ei litt anna side enn andre medium. Vi tek oss tid til å dykke ned i tema som dei unge er opptekne av eller nysgjerrige på, og set kvalitet og visuelle verkemiddel høgt. Vi leiter etter deg som har ei dokumentert evne til å finne eigne idear og som vil skrive viktige saker for å nå eit ungt publikum. Du har ein tanke om korleis vi kan bli betre, du har ei interesse for ung kultur og det som rører seg i samfunnet, og du veit kvar du finn dei unge på nett.

I stillinga ser vi også etter arbeidsleiarkompetanse. Personen vi leiter etter, veit korleis hen skal få eigne prosjekt, så vel som andres, til å skinne.

Legg ved lenke til to arbeidsprøver som viser kvifor du er kvalifisert til stillinga.

Arbeidsoppgåver

Som nettjournalist i P3 skal du jobbe fram eigne, gode saker til P3.no og våre some-kanalar, og jobbe for at P3 og NRK får mest mogleg ut av det andre redaksjonar og produksjonar i P3 lagar av innhald, anten det er på radio, TV eller event.

Du skal også halde i kreative prosjekter saman med andre og jobbe for å oppnå mål og resultat. Det vil vere forventa at du kan jobbe som vaktsjef eller prosjektleiar i periodar. Erfaring med å leie kreative prosessar eller redaksjonar er derfor ein fordel.

Kvalifikasjonar

 • Godt språk og god penn
 • Erfaring med å jobbe redaksjonelt
 • Interesse for og kunnskap om korleis unge brukar nett og sosiale medium
 • Innsikt i og ønske om å forstå kva unge i Noreg er og bør vere opptekne av
 • Annan kompetanse, som lyd, video og foto er topp, men ikkje eit krav

Personlege eigenskapar

 • Du er god til å samarbeide
 • Du er ansvarleg og liker å ta initiativ
 • Du kommuniserer på ein klar, presis og oppmuntrande måte til dei rundt deg
 • Du jobbar godt og målretta med både større og mindre arbeidsoppgåver
 • Du liker å jobbe for å oppnå mål og resultat
 • Du klarar å prioritere
 • Du er idérik

Vi tilbyr

 • Eit sosialt og spennande arbeidsmiljø
 • Samarbeid med nokre av dei største og beste redaksjonane og produksjonane i NRK og P3
 • Erfaring med fleirmedialt arbeid
 • Løn etter lønsnivå og avtaleverk i NRK

Kontaktinformasjon:

 • Margrethe Miljeteig, fung. redaksjonssjef nett og sosiale medier , tlf: 916 99 854 / e-post: [email protected]

SØK HER

Powered by Labrador CMS