STILLING LEDIG:

Gruppebilde av kollegaer

Lokalavisene Bø blad og Kanalen søkjer felles salsansvarleg - 100 % fast stilling

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Bø i Telemark

Søknadsfrist: 20. februar

Om arbeidsgiver:

Bø blad logo

blad – Lokalavis for Midt-Telemark kjem ut i Midt-Telemark kommune. Kanalen er lokalavisa for Nome kommune, og er eit dotterselskap i Bø blad. Begge aviser kjem ut kvar dag på nett og ein gong i veka på papir. Opplag er høvesvis 2806 (Bø blad) og 2232 (Kanalen). 

Stillinga høyrer formelt til i Bø blad, men den som får den skal arbeide med sal for begge lokalaviser. Kontorplass blir både i Bø og på Ulefoss. 

Kvalikasjonar: 

 • Trivst med høgt aktivitetsnivå, og blir motivert av målsetting og resultat 
 • Evne til å jobbe sjølvstendig og i team 
 • God på relasjonsbygging, og kan motivere andre 
 •  Erfaring frå og/eller utdanning innan sal- og marknadsarbeid 
 • God forretningsforståing 
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne 
 • Kunnskap om IKT-verktøy 
 • Sertikat, klasse B 

Arbeidsoppgåver: 

 • Jobbe mot lokalt og regionalt næringsliv og selje annonsar og abonnement i Bø blad og Kanalen (print og digitalt) 
 • Utarbeide strategiar og budsjett, samt styrke merkevaren til avishusa 
 • Utvikle nye og kreative måtar å drive sal på 

Me tilbyr eit hektisk, men triveleg og oversiktleg arbeidsmiljø i ein spennande og utfordrande arbeidskvardag som aldri er kjedeleg. I lokalavisene er det dessutan høve til både fagleg og personleg utvikling. Pensjonsordning. Lønn etter avtale. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål og meir informasjon, ta kontakt med:

 •  Hilde Eika Nesje, dagleg leiar/redaktør i Bø blad, tlf. 947 89 450
 •  Linn Malén Vefald, konstituert dagleg leiar i Kanalen, tlf. 35 94 65 84

Skriftleg søknad med CV og referanser sendast til hilde@boblad.no

Powered by Labrador CMS