STILLING LEDIG:

redaksjonen står og smiler til kamera

Porten søkjer journalist 

-som kan bidra inn i redaksjonen ✍🏼

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast/vikariat

Arbeidssted: Årdal/Sogndal

Søknadsfrist: 29. februar

Om arbeidsgiver:

Mediehuset Porten.no er lokalavis for Indre Sogn. Porten.no har forankring og hovedkontor i Årda og avdelingskontor i Sogndal, midt mellom Bergen og Oslo, med den fantastiske naturen i Sognefjorden og Jotunheimen som næraste nabo. Porten har ca. 25.000 unike brukarar kvar veke og ca. 7.000 unike brukarar kvar dag. Meir enn 1.300 har abonnement på Porten.

Porten har nyleg blitt ein del av Polaris Media Nordvestlandet, og går spennande tider i møte. Me jaktar ein journalist som kan bidra inn i redaksjonen. Anten du kjem inn med bakgrunn som journalist, eller har ei skrivespire i deg som har lyst å lære meir om korleis ein jobbar i ein nyheitsredaksjon, så kan du fort vere den me ser etter.

Me tilbyr både grundig opplæring og tett oppfølging for dei som kjem inn i redaksjonen.

Ønskjer du å prøve deg som journalist i eit spanande nyheitsjagande team, i ein ung redaksjon med høgt tempo?

Om stillingen:

 • Journalist, som og kan jobbe i sommarferien og andre feriar.
 • Hovedområdet er heile Sogn.
 • Stillingsprosent etter avtale.

Me er ein ung og hardtarbeidande redaksjon, som likar travle dagar. Porten dekkjer i hovedsak Årdal, Lærdal, Aurland, Luster og Sogndal, og du må rekne med å vere tilstades på ulike arrangement i Sogn. Du må rekne med å jobbe noko turnus og helg etter behov.

Hovudkontoret vårt ligg i Øvre Årdal, med Jotunheimen og Utladalen som næraste nabo. Sjekk gjerne ut Ditt Årdal og Visit Årdal. Elles har me eit avdelingskontor i Sogndal.

Har du ein ivrig skribent i deg, og ønskjer ein spennande jobb? Søk!

Det skadar ikkje om du:

 • Likar å skrive og har interesse for foto
 • Trivst med tempo, jobbar effektivt og presist
 • Er allsidig og nysgjerrig
 • Er oppteken av nyheitsbiletet og kva som engasjerer samfunnet lokalt.
 • Er lærevillig og tilpassingsdyktig
 • Skriv nynorsk
 • Har førarkort

Me kan tilby:

 • Ein sjanse til å vere med å vidareutvikle ei heildigital lokalavis
 • Gode og fleksible arbeidstider
 • Ein sjanse til å få teste deg sjølv i eit arbeidsmiljø med gode vilkår.

Kontaktinformasjon:

Send søknad og CV til jobb@porten.no

Powered by Labrador CMS