STILLING LEDIG:

Norad søker kommunikasjons­rådgiver til fast stilling

I en verden med turbulens og stadig nye kriser, er samarbeid på tvers av landegrenser, kunnskap og opplyst samfunnsdebatt viktigere enn noen sinne. Vil du bidra til det?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 3. juli

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat, og skal være en ambisiøs og ledende pådriver for at norsk bistand og egen virksomhet fremmer miljømål. Norad har målsetting om å halvere CO2-utslippene fra Norads egen virksomhet, innen 2030.

Som direktoratet for utviklingssamarbeid, forvalter Norad store deler av Norges bistandsmidler. Vi har også som kjerneoppdrag å spre kunnskap om utviklingsspørsmål, resultater av norsk bistand og bærekraftsmålene.

Nå søker vi en kommunikasjonsrådgiver som vil jobbe med å løfte utviklingsspørsmål i mediene og samfunnsdebatten. Vi søker deg som har erfaring med å jobbe i eller med redaksjonelle medier, og kjenner medielandskapet godt. Du har innsikt i politikk og forvaltning, og forstår dynamikken i samfunnsdebatten og informasjonssamfunnet vi lever i. Du har god teft til å identifisere saker med nyhetsverdi og se muligheter til å sette utviklingsspørsmål på agendaen.

Vi ser etter en selvgående og initiativrik person med godt analytisk hode og skarp penn. Du synes både det er givende med operativ mediehåndtering, å gripe mulighetene her og nå, og å jobbe strategisk og bygge PR-muligheter over tid.

Du vil være ansatt i kommunikasjonsavdelingen og være en del av et presseteam som jobber både proaktivt og reaktivt med mediehåndtering, og med kommunikasjonstiltak som kan formidle kunnskap og skape engasjement. Avdelingen ivaretar kommunikasjon fra A-Å, og vi er opptatt av å jobbe godt i lag på tvers av kompetanseområder og virkemidler for å sikre helhetlig, effektfull kommunikasjon.

Hvor er du i dag? Kanskje du har bakgrunn fra journalistikk, politikk eller jobber med internasjonale spørsmål, og ønsker å ta steget videre? Eller jobber du med kommunikasjon i næringsliv, byrå eller offentlig sektor og ønsker å jobbe med de virkelig store samfunnsspørsmålene? Vi er åpne for mange ulike bakgrunner. Kjennskap til bistand og internasjonale forhold er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyr en allsidig og meningsfylt arbeidshverdag, med kompetente og hyggelige kollegaer. Du får muligheter til å jobbe med viktige prosjekter, sentralt i norsk og internasjonalt samfunnsliv, i møte med toneangivende aktører fra hele verden og besøk til spennende land og samarbeidspartnere. Norad er sentralt plassert i fine lokaler ved Solli plass i Oslo.

Vi oppfordrer til å søke på stillingen snarest mulig, da kandidater blir vurdert fortløpende.

Stillingen rapporter til kommunikasjonsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Se etter og skape muligheter for å sette utviklingsspørsmål på agendaen i samfunnsdebatten i tråd med Norads kommunikasjonsoppdrag.
 • Skape oppmerksomhet rundt initiativer og resultater fra utviklingsfeltet fra ulike land i verden.
 • Mediekontakt og pressehåndtering reaktivt og proaktivt.
 • Budskapsutvikling og skrive tekster til ulike formål.
 • Medietrening.
 • Bidra inn i ulike arbeidsoppgaver i kommunikasjonsavdelingen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Sterk analytisk forståelse for samfunnsspørsmål og politikk.
 • Svært god kjennskap og forståelse for medielandskapet i Norge, og gjerne internasjonalt.
 • Solid erfaring med mediehåndtering og arbeid med presseinnsalg.
 • Godt nettverk i norsk presse.
 • Kreativ og taktisk evne til å identifisere gode kommunikasjonsgrep og se samspillet mellom ulike virkemidler.
 • Svært god penn, og evne til å gjøre komplekse budskap om til gode historier.
 • Relevant høyere utdannelse, eller lengre arbeidserfaring som kan kompensere for dette.
 • Gode engelskkunnskaper.
 • Å kunne skrive på nynorsk er en fordel men ikke en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Du er både analytisk og kreativ.
 • Trives både godt med å jobbe i team og å jobbe selvstendig.
 • God relasjonsbygger som trives med å ta kontakt med folk internt og eksternt.
 • Strukturert og resultatorientert med stor gjennomføringsevne.
 • Trives med å ha mange baller i lufta, og en hverdag med høyt tempo.
 • Stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra der det er behov.
 • Interessert i å holde seg oppdatert innen utviklingsspørsmål, samfunnsliv og medielandskapet

Vi tilbyr

 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling.
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse.
 • En moderne og flott kantine og et velutstyrt treningsromTilsettingen er fast og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnspenn 51-70 (kr 468 300 - 650 300), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 543 500 - 825 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Vi oppfordrer til å søke på stillingen snarest mulig, da kandidater blir vurdert fortløpende.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til stillingen? Ta kontakt med:

SØK HER

Powered by Labrador CMS