STILLING LEDIG:

Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo.

Nasjonalbiblioteket søker nettredaktør

Vil du bidra til å øke kunnskapen om og interessen for norsk kulturhistorie?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 16. april

Om arbeidsgiver

Nasjonalbiblioteket logo

Nasjonalbiblioteket er nasjonens hukommelse og skal være den fremste kilden til kunnskap om Norge og norske forhold. Samlingen fordeler seg i hele spekteret av medietyper, fra papir, film til elektroniske medier. I tillegg dekker samlingen omfattende upublisert materiale av vesentlig kulturhistorisk betydning. Samlingen skal være et vindu til fortidens offentlighet og gjøre det mulig i nåtid og framtid å forstå og fortolke samfunnet vårt i en historisk kontekst.

Nasjonalbiblioteket skal også bidra til å øke interessen for kunnskap, historie og kulturarv ved å formidle innholdet i samlingen til et bredt, allment publikum. Gjennom det digitale biblioteket, arrangementer, utgivelser, podkast, videoreportasjer og utstillinger skal Nasjonalbiblioteket være en ledende kulturinstitusjon og kulturformidler i Norge.

Nettredaktør med digital markedsføringskompetanse

Nasjonalbiblioteket skal ikke bare ta vare på den norske kulturarven. Vi skal også formidle den. Ved hjelp av den digitale samlingen i Nettbiblioteket og formidling gjennom utstillinger, utgivelser, arrangementer og podkast skal Nasjonalbiblioteket øke interessen for kunnskap, historie og kulturarv og være en ledende kulturformidler og folkeopplysningsinstitusjon.

Vi søker etter en nettredaktør med solid erfaring og kompetanse med digital markedsføring og kommunikasjon. Stillingen vil ha ansvar for konsept, innholdsproduksjon, publisering og markedsføring på nettstedet nb.no, og for å skape synlighet og engasjement for Nasjonalbibliotekets kulturformidling, digitale samling og tjenester. Nettredaktøren har et overordnet ansvar for å sikre en helhetlig markedsføring og kommunikasjon om formidlingen på nb.no og i sosiale medier.

Den vi søker har solid erfaring med vellykket og treffsikker innholdsproduksjon som kommuniserer med publikum og når ut til nye målgrupper. Du er en trygg og kreativ tekstforfatter, og med et øye for god visuell kommunikasjon. Du er opptatt av at alle detaljer skal sitte, samtidig som du ikke slipper den overordnede målsettingen.

Nettredaktøren arbeider tett med medarbeidere på SoMe og teamet som har ansvar for Nettbiblioteket. Stillingen inngår i avdelingen for kulturformidling og informasjon, og svarer til avdelingsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for innhold og konsept på nb.no i tråd med strategi og målsettinger
 • Ansvar for digital kommunikasjon, innholdsproduksjon og markedsføring av Nasjonalbibliotekets kulturformidling, Nettbiblioteket og andre digitale tjenester
 • Produsere, kvalitetssikre, publisere og deske målrettet og engasjerende innhold til nb.no, samt vedlikeholde og forbedre eksisterende innhold
 • Jobbe aktivt med søkemotor- og konverteringsoptimalisering, brukerinnsikt, evaluering og analyse, både selvstendig og i samarbeid med NBs øvrige ressurser på området
 • Delta i arbeidet med å utvikle nettstedet i samarbeid med eksterne utviklere og interne ressurser
 • Sikre at vi følger lovkrav for nettpublisering (personvern, universell utforming, Språkloven med mer)
 • Bistå med øvrige relevante arbeidsoppgaver i avdelingen etter behov
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Personlige egenskaper

 • Ambisiøs, målrettet og strategisk

 • Kreativt og idérik

 • Svært gode formuleringsevner, og sterk bevissthet om klarspråk og treffsikker kommunikasjon

 • Detaljorientert og med evne til å følge prosjekter fra A til Å

 • Fleksibel, gode samarbeidsevner og evne å motivere kollegaer

 • Selvdreven og arbeider effektivt og nøyaktig under press

 • Dokumentert gjennomføringskraft

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert og solid erfaring med innholdsproduksjon og målrettet kommunikasjon fra mediehus eller andre redaksjonelle felt
 • Dokumentert kompetanse og erfaring med digital markedsføring
 • Dokumentert erfaring med WordPress eller andre CMS-verktøy
 • Erfaring med utvikling av webløsninger
 • Erfaring med søkemotor- og konverteringsoptimalisering, og med analyseverktøy som f.eks. Google Analytics
 • Erfaring med redigering og visuell presentasjon på digitale flater
 • Erfaring med prosjektledelse og/eller arbeidsledelse er en fordel
 • Kjennskap til rettighetsavklaring av lyd, bilde og video er en fordel
 • Bred historie- og kulturinteresse, samt god forståelse for Nasjonalbibliotekets samfunnsoppdrag
 • Relevant utdannelse på masternivå fra høgskole eller universitet. Realkompetanse kan erstatte formalkrav
 • Egnethet jmfr. avsnittet om personlige egenskaper

Språk: Norsk (begge målformer) og noe engelsk.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et kreativt miljø med høyt tempo
 • Et variert fagmiljø og hyggelige kollegaer
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fast jobb i stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er lønnstrinn 62-67 avhengig av kvalifikasjoner, som for tiden utgjør 573.900,- til 626.300,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Har du noen spørsmål om stillingen? Ta kontakt med:

 • Eline Skaar Kleven, avdelingsdirektør kulturformidling og informasjon, tlf. 977 08 556/ e-post: [email protected]
 • Trond Myklebust, avdelingsdirektør digital formidling, tlf. 982 03 146 / e-post: [email protected]

SØK HER

Powered by Labrador CMS