STILLING LEDIG:

NRK søker korrespondent til sitt Afrika-kontor

Korrespondenten har ansvaret for å dekke Afrika sør for Sahara.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Periode på 3 år

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 27. mai

Om arbeidsgiver

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Korrespondentperioden er på tre år, med mulighet for forlengelse ett år. Tiltredelse høst 2022

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en ny korrespondent som har god forståelse og dypt engasjement for Afrika. Lokalisering av korrespondentkontoret vil diskuteres med søkerne. Korrespondenten må evne å jobbe med flere sjangre: Reportasjer, nyhetsrapportering og analyser av politikk, økonomi, kultur og øvrig samfunnsliv til radio, TV og nett.

Korrespondenten må jobbe med stor selvstendighet og ha driv til å finne relevante nyhetssaker. Korrespondenten skal jobbe etter Nyhetsdivisjonens mål om mobil først, og i tråd med den overordnede nyhetsstrategien: Først med hele bildet, alltid til å stole på, nær og modig.

Den nye korrespondent må ha vilje til å eksperimentere med nye uttrykk og fortellermåter, med mål om å treffe et yngre og bredere publikum.

Relevant språkkompetanse er viktig.

Den som ansattes bør også ha god digital kompetanse, samt forståelse for hva som kreves for å ha gjennomslagskraft i den digitale mediehverdagen. Korrespondenten må evne å operere på egen hånd, eksempelvis med VJ-teknikk og lyd- og bilderedigering, og kunne håndtere utstyr for direktemedvirkning/rapportering. Det vil bli gitt opplæring før utreise.

NRK kan endre oppholdssted for korrespondenten i løpet av avtaleperioden, og korrespondenten kan unntaksvis bli dirigert utenfor sitt normale område.

Korrespondenten er ansvarlig for eget korrespondentregnskap og egen administrasjon på tjenestestedet. Som korrespondent har du en selvstendig stilling og ansvar for å styre din egen arbeidstid

Personlige egenskaper

Vi forventer gode journalistiske evner, godt språk og allsidig kunnskap om internasjonale forhold. Utdanning og analytiske evner vil vektlegges. Vi ser etter etter kandidater med erfaring fra digitalt nyhets- og reportasjearbeid, i tillegg til TV og radio. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

En av Norges mest spennende jobber i utenriksjournalistikken

Kontaktinformasjon:

SØK HER

Powered by Labrador CMS