STILLING LEDIG:

Norsk Sykepleierforbund søker assisterende kommunikasjonssjef

Vi søker etter en assisterende kommunikasjonssjef som vil få en nøkkelrolle i det viktige kommunikasjonsarbeidet i Norsk Sykepleierforbund.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 3. mars

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 123.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for økt innflytelse på politiske beslutninger innenfor sykepleietjenesten og for å påvirke samfunnsforholdene og helsetjenestetilbudet. I tillegg jobber vi for å bedre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, stor aktivitet og god måloppnåelse.

Vår kommunikasjonsavdeling består av kommunikasjonssjef, webredaktør og fem kommunikasjonsrådgivere. Stillingen som assisterende kommunikasjonssjef er nyopprettet og skal støtte opp under kommunikasjonssjefens arbeid og styrke leveransene i avdelingen. Du vil også få en sentral rolle i samhandlingen med andre deler av organisasjonen. Stillingen er utpreget operativ knyttet til utførelse av kommunikasjonsfaglige oppgaver, men du skal også avlaste kommunikasjonssjef med lederoppgaver og administrative oppgaver.

Avdelingen dekker et bredt felt av kommunikasjonsoppgaver innenfor både samfunns-, fag- og interessepolitikken til NSF. Den er styrket med to nye årsverk i 2021 og avspeiler NSFs ønske om å være en tydelig aktør på vegne av sine 120.000 medlemmer både innenfor interessepolitikken, fagpolitikken og samfunnspolitikken.

Stillingenes hovedarbeidsoppgaver og ansvar vil være:

 • Lederoppgaver og administrative oppgaver delegert fra kommunikasjonssjef.
 • Oppfølging og rapportering av avdelingens arbeid.
 • Utarbeidelse av og bistand i gjennomføring av kommunikasjonsplaner, differensiert for og tilpasset ulike kanaler, flater og målgrupper.
 • Skriving av kronikker, innlegg og talepunkter for politisk ledelse.
 • Utvikle og foredle budskap som skal kommuniseres i flere kanaler og gjennom ulike virkemidler både fagpolitisk, samfunnspolitisk og interessepolitisk.
 • Bidra med kommunikasjonsfaglig rådgiving til tillitsvalgte både sentralt og i fylkene.

Du vil i tillegg til kolleger i egen avdeling samarbeide tett med politisk ledelse, og med andre enheter og ulike samarbeidspartnere.

Vi søker deg som har noen års erfaring, er samfunnsinteressert og følger med på mediebildet og i det offentlige ordskiftet. Du bør ha ledererfaring.

I tillegg har du følgende kvalifikasjoner, erfaringer og personlige egenskaper:

 • Høyere utdanning innenfor kommunikasjon, medievitenskap eller journalistikk.
 • Erfaring fra kommunikasjonsfaglig, journalistisk eller annet medierelatert arbeid med dokumenterte leveranser og resultater.
 • Erfaring fra politisk arbeid vil være en fordel.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Meget god skriftlig formuleringsevne tilpasset ulike typer budskap og kanalvalg.
 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, samt evne å skape relasjoner og nettverk.

Du må ha stor arbeidskapasitet, trives med høyt tempo, skiftende arbeidsoppgaver og ha ambisjoner om å bidra i et lag som har store mål på vegne av sine medlemmer og fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

Den som blir tilsatt må påregne å gå i en medievaktordning, og det vil være noe reisevirksomhet i stillingen. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du vil bli del av et team med engasjerte politisk valgte og ansatte med stort eierskap og lojalitet til NSFs sine mål og prioriteringer. Stillingen gir gode muligheter for faglig- og personlig utvikling. NSF gir utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø samt:

 • tariffavtale
 • konkurransedyktig lønn
 • pensjonsavtale i KLP
 • reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • kantineavtale og gode velferdsordninger
 • hyggelige kollegaer og høy trivsel

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Kontaktinformasjon:

Ta gjerne kontakt med påtroppende kommunikasjonssjef Tore Bollingmo på telefon 928 40 177. Alle henvendelser vil blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist: 03.03.2021
SØK HER

Powered by Labrador CMS