STILLING LEDIG:

Klima- og miljø­departementet søker digital kommunikasjons­rådgiver

Vi søker deg som kan visualisere og forenkle komplekse saker på nett

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Prosjektstilling

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 11. april

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder.

Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Hva gjør vi?

Kommunikasjonsenheten har ansvar for kommunikasjon i hele departementet. De seks medarbeiderne håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet, skriver utkast til taler og innlegg, har tett kontakt med pressen, er aktiv på sosiale medier og nett, og gir informasjonsfaglige råd til fagavdelingene og politisk ledelse.

Det er ledig en prosjektstilling som rådgiver/seniorrådgiver fra 1. august 2021 til 31. juli 2022.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Er du god til å visualisere og forenkle komplekse saker, vet du hvordan du skriver og tilrettelegger artikler på nett og sosiale medier slik at flest mulig forstår?

 • Ansvar for å planlegge og koordinere den digitale dekningen av departementets arbeid og politiske satsningsområder med særlig vekt på sosiale medier.
 • Innholdsproduksjon, redigering og publisering i eksterne og interne kanaler i tett samarbeid med fagavdelingene.
 • Produksjon, redigering og håndtering av foto og video.
 • Inngå i pressevaktordning med presseklipp og mediehenvendelser.
 • Rådgivning og tett samarbeid med politisk ledelse og øvrige fagavdelinger.
 • Beredskapsarbeid og vedlikehold av samhandlingsplattform på SharePoint

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • Høyere utdanning innen journalistikk eller kommunikasjon (minimum bachelornivå). Spesielt relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Minimum to års erfaring som kommunikasjonsrådgiver eller journalist.
 • Solid kompetanse på publisering og innholdsproduksjon på nett og sosiale medier.
 • Foto- og videokompetanse.
 • God samfunnsforståelse og politisk innsikt.
 • Svært gode ferdigheter i bokmål og nynorsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskferdigheter, skriftlig og muntlig.
 • God teknisk forståelse og gjerne kjennskap til Premier, Photshop, SharePoint og EpiServer.
 • Kjennskap til, og interesse for Klima- og miljødepartementets fagfelt.

Du må være sikkerhetsklarert på nivå hemmelig, eller kunne klareres.

For å lykkes har du disse egenskapene:

 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger i en travel hverdag.
 • Du håndterer uforutsigbarhet og leverer godt også under tidspress.
 • Du er ryddig og systematisk.
 • Du er fleksibel og hjelpsom.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan normalt tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Lønn:

Årslønn fra kr 555 800 - 670 100 (lønnstrinn 62 - 72). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som hovedregel kreves det minimum to års relevant erfaring for å bli rådgiver, og fem år for å bli seniorrådgiver.

Generell informasjon:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Kontaktinformasjon:

 • Kommunikasjonssjef Jo Randen; tlf. 911 69 463

Søknadsfrist: 11.04.2021
SØK HER

Powered by Labrador CMS