STILLING LEDIG:

NRK distriktsdivisjonen søker utviklingsredaktør

Har du lyst til å jobbe med redaksjonelle utviklingsprosjekter og strategiske satsinger på tvers av hele Norge?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 12. Mai

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Distriktsdivisjonen har ca. 870 faste årsverk og er inndelt i fire regioner- Nord, Midt, Vest og Sørøst. Divisjonen leverer nyheter regionalt og nasjonalt og innholdsproduksjon i en rekke sjangere til NRK TV og NRK radio.

Vi søker etter en engasjert utviklingsredaktør som vil være en pådriver for innovasjon, kompetansebygging og fellessatsinger innen strategisk prioriterte områder i divisjonen. Du skal løfte innholdsproduksjon på tvers, organisere de strategiske satsingene som er prioritert og besluttet i ledergruppen, få samarbeidet i gang, og følge opp i tett dialog med redaktørlinjene.

Utviklingsredaktøren er en del av distriktdivisjonens strategiske ledelse og er medlem av den øverste ledergruppen i divisjonen. Stillingen er et strategisk verktøy for divisjonen og skal bidra til at distriktsdivisjonen er en god samarbeidspartner for resten av NRK.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk rådgiver for divisjonens ledergruppe på innholdsproduksjon, med spesielt ansvar for å bidra til å utvikle divisjonens samlede redaksjonelle slagkraft gjennom prosjekter og satsinger på tvers
 • Prosessansvarlig for prosjekter og satsinger i hele divisjonen
 • Divisjonens hovedkontaktpunkt inn mot Strategi- og mediedivisjonen og Utviklingsavdelingen i NRK. Representerer distriktsdivisjonen inn mot andre innholdsmiljø på Marienlyst, etter hva som er hensiktsmessig opp mot redaktørlinja i regionene
 • Bidra til kvalitetsheving for distriktsdivisjonen på alle plattformer slik at divisjonen blir en enda mer attraktiv innholdsleverandør
 • Ansvar for å igangsette og følge opp strategisk prioriterte klynger/nettverk og andre samarbeidstiltak innad i divisjonen, og mot andre divisjoner/avdelinger i NRK i nært samarbeid med administrativ redaktør
 • Utstrakt samarbeid med regionredaktørene og administrativ redaktør
 • Stillingen rapporterer til direktør og har ikke personalansvar eller redaktøransvar

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring, gjerne fra et større mediehus
 • Erfaring fra innholdsproduksjon med solid innholds- og publiseringskompetanse
 • Erfaring med prosjekt- og prosessledelse og å lede utviklingsprosjekter
 • God innsikt og forståelse for NRKs oppdrag, rolle og strategi
 • Forståelse og kunnskap om medieutvikling, digitalisering og trender
 • Kunnskap om strategiutvikling
 • Kunnskap om historiefortelling i digitale flater og tjenester
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk
 • Personlige egenskaper
 • Evne til å sette strategisk retning for å realisere organisasjonsmessige mål
 • Evne til å stimulere og utvikle innovative miljøer
 • Påvirkningskraft
 • Endringsvilje og gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Strukturert og mål- og resultatbevisst

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb, som inngår i divisjonens strategiske ledergruppe
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale
 • Noe reising og tett kontakt med innholdsmiljøene i hele landet
 • Arbeidsted er NRK på Marienlyst, Oslo

Kontaktinformasjon:

 • Distriktsdirektør, Marius Lillelien / 992 74 631

Søknadsfrist: 12.05.2021
SØK HER

Powered by Labrador CMS