STILLING LEDIG:

Trønder-Avisa søker sjefredaktør

I forbindelse med omorganisering av medieselskapet går Trønder-Avisas sjefredaktør av og blir konsernsjef for TA Media AS. I den anledning søker vi hans etterfølger som sjefredaktør i Nord-Trøndelags ledende mediehus.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Steinkjer

Søknadsfrist: Snarest

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Trønder-Avisa er det ledende mediehus i Nord-Trøndelag og er en del av et TA Media som i tillegg består av Namdalsavisa, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen, Snåsningen, debattplattformen Trønderdebatt, næringslivsavisa NT24 og Trønder-Distribusjon. I tillegg har konsernet vedtatt å starte ny lokalavis i Levanger som vil være i drift fra desember 2020. TA Media eies av AS Nord-Trøndelag (51,9 %), LL Inntrøndelagen (38 %) og Polaris Media (10,09 %). Forventet omsetning kommende år er omkring 100 millioner for avisa og drøyt 220 millioner for konsernet. Godkjent opplag for 2020 er ca. 18.000 og vi har omkring 55.000 lesere på alle flater. TA Media har en strategisk samarbeidsavtale med Amedia og inngår i et omfattende redaksjonelt og markedsmessig samarbeid med Norges største lokalaviskonsern.

Redaksjonen i Trønder-Avisa teller for tiden 31 årsverk som er fordelt på hovedredaksjon i Steinkjer og avdelingskontorer i Grong, Verdal, Levanger og Stjørdal. Sjefredaktøren har det øverste ansvar for all publisistisk virksomhet og er øverste leder for alle redaksjonelt ansatte. Vedkommende inngår i konsernsjefens ledergruppe.

Trønder-Avisa har ambisjon om å være det ledende mediehus nord i Trøndelag og har sammen med samarbeidsaviser i Amedia-konsernet tydelige ambisjoner om å være til stede regionalt og nasjonalt i spørsmål som har betydning for innbyggerne i vår del av landet. Etter flere år med konsolidering er man igjen på offensiven. Gjenåpning av lokalkontorer i Verdal og Stjørdal er en del av denne satsningen.

Trønder-Avisas eiere har nedfelt i avisas verdigrunnlag at:

«Mediehuset skal avspeile regionens spesielle stilling med hensyn til næringsgrunnlag, bosettingsmønster og kulturelle forhold. Trønder-Avisa skal være seriøs og etterrettelig i sin journalistikk og i all sin kontakt med kilder, kunder og lesere. Trønder-Avisa skal ha sin ideologiske forankring i et desentralisert samfunn og enkeltmenneskets integritet. Trønder-Avisa skal videreføre de kulturelle og historiske tradisjoner som mediehuset har vært en viktig del av for å sikre lokal og regional samfunnsmakt».

Den som ansettes må være fortrolig med eiernes ambisjoner og det verdimessige ståsted som er fastsatt for avisa. Det forventes at avisas sjefredaktør er en aktiv stemme i samfunnsdebatten og at man representerer mediehuset i relevante fora, lokalt og regionalt så vel som nasjonalt. Det er eiernes ønske at sjefredaktøren er godt synlig som meningsbærer i avisas spalter og i digitale flater.

Det forventes at den som ansettes har relevant utdanning og solid ledererfaring fra redaksjonell virksomhet. Tung ledererfaring kan i visse tilfeller kompensere for krav til formell utdanning. God kunnskap om hvilke utviklingstrekk som driver journalistikk og publiseringsstrategi i vår tid er en selvfølge. Sjefredaktøren må ha solid kunnskap om det trønderske samfunnet og de historiske utviklingstrekkene som har formet vår del av landet.

Sjefredaktøren samarbeider nært med økonomidirektøren i TA Media, som med ny organisering blir daglig leder i Trønder-Avisa. God økonomiforståelse er en forutsetning for å fylle rollen som arbeidsgiver og leder.

For nærmere opplysninger og en uforpliktende samtale ta kontakt med Visindi ved Partner Jo Skjelstad tlf. 414 31 954, eller senior rådgiver Nils Jørgen Tømmerås tlf. 971 84 166. Alternativt til sjefredaktør og adm. direktør John Arne Moen på tlf. 957 20 395. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Trønder-Avisa i den innledende fase.

Søknadsfrist: Snarest
Gå til søknadsskjema

Powered by Labrador CMS