STILLING LEDIG:

NRK søker Norden-korrespondent

NRK ser etter en korrespondent som brenner for å fortelle gode historier, komme tett på mennesker, og som har evnen til å kaste seg raskt rundt for å dekke de største nyhetssakene fra de nordiske landene.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 26. november

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

NRKs Norden-kontor skal etableres i Stockholm

Korrespondentperioden er på tre år, med mulighet for ett års forlengelse.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter en ny korrespondent som har god forståelse og dypt engasjement for Norden og utviklingen i våre naboland. Korrespondenten må evne å jobbe med flere sjangre: Reportasjer, nyhetsrapportering og analyser av politikk, økonomi, kultur og øvrig samfunnsliv til radio, TV og nett.

Korrespondenten skal jobbe etter Nyhetsdivisjonens mål om mobil først, og i tråd med den overordnede nyhetsstrategien: Først med hele bildet, alltid til å stole på, nær og modig. Vedkommende må ha vilje til å eksperimentere med nye uttrykk og fortellermåter, med mål om å treffe et yngre og bredere publikum.

Den som ansattes bør også ha god digital kompetanse, samt forståelse for hva som kreves for å ha gjennomslagskraft i den digitale mediehverdagen. Korrespondenten må evne å operere på egen hånd, eksempelvis med VJ-teknikk og lyd- og bilderedigering, og kunne håndtere utstyr for direktemedvirkning/rapportering. Det vil bli gitt opplæring før utreise.

NRK reetablerer sitt Norden-kontor, og den nye korrespondenten må påregne praktisk og administrative oppgaver i den forbindelse.

NRK kan endre oppholdssted for korrespondenten i løpet av avtaleperioden, og korrespondenten kan unntaksvis bli dirigert utenfor sitt normale område.

Korrespondenten er ansvarlig for eget korrespondentregnskap og egen administrasjon på tjenestestedet. Som korrespondent har du en selvstendig stilling og ansvar for å styre din egen arbeidstid.

Kvalifikasjoner

Vi forventer gode journalistiske evner, godt språk og allsidig kunnskap om internasjonale forhold. Utdanning og analytiske evner vil vektlegges. Vi ser etter etter kandidater med erfaring fra digitalt nyhets- og reportasjearbeid, i tillegg til TV og radio. Personlig egnethet blir vektlagt.

Personlige egenskaper

Den som ansettes må tåle stort arbeidspress og høyt tempo. Du må ha særskilte evner til å håndtere uforutsette situasjoner og reiser. Det forutsettes at korrespondenten evner å arbeide strukturert og selvstendig over tid. Evnen til å samarbeide godt er en viktig egenskap vi ser etter.

Kontaktinformasjon:

SØK HER

Powered by Labrador CMS