STILLING LEDIG:

jordkloden

NRK søker TV-sjef

Vil du jobbe strategisk med planlegging og publisering av NRKs totale TV-tilbud?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype:  Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 15. april

Om arbeidsgiver:

NRK logo

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

NRK har et unikt oppdrag, og vi er hele Norges allmennkringkaster. Vi skal samle og engasjere alle som bor i Norge, styrke og utvikle demokratiet og løfte og berike norsk og samisk språk og kultur. NRKs TV-tilbud har en solid posisjon i dag og skal utvikles videre inn i en ny digital mediehverdag.

Vi søker etter en visjonær leder som kan sette strategisk retning for TV-området i NRK. Vi står overfor komplekse endringer på flere områder med medievaner i endring, internasjonal konkurranse og fart på ny teknologi. For å svare godt på allmennkringkasteroppdraget i framtiden, søker vi en TV-sjef med sterke analytiske evner og gjennomføringskraft som samarbeider godt og er nytenkende. Det er en fordel med innsikt i og interesse for det totale mediemarkedet, også utover TV-markedet.

TV-sjefen leder en dynamisk avdeling med både strategisk og operativt ansvar. Avdelingen er en del av Strategi- og mediedivisjonen som har et helhetlig ansvar for at NRK samlet sett løser allmenkringkasteroppdraget. TV-avdelingen omfatter per i dag fagområdene for alle oppgaver knyttet til planlegging, innkjøp, klargjøring, teksting, desking og publisering innenfor hele TV-området.

TV-sjefen inngår i divisjonsdirektørens ledergruppe, jobber tett opp mot toppledelsen og har per i dag personalansvar for en ledergruppe med syv ledere.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for å videreutvikle og implementere strategien innenfor TV-området. Dette innebærer å bidra i NRKs strategiutvikling og lede strategiarbeidet i egen enhet. 
 • Ansvarlig for strategisk retning, planlegging og publisering av alt TV-innhold på NRKs kanaler og produkter
 • Lede og utvikle egen avdeling, sørge for utvikling av viktig spisskompetanse i avdelingen og legge til rette for samarbeid på tvers i divisjonen og i NRK 
 • Bidra til helhetlige prosesser på tvers av divisjoner og fag, samt bidra til effektiv implementering av strategien i NRK
 • Budsjett- og personalansvar for egen avdeling og sammen med kollegaer i divisjonsledelsen bidra til å utvikle hele divisjonen

Kvalifikasjoner

 • En visjonær, samlende og trygg leder med solid publisistisk erfaring
 • Bred ledererfaring, innsikt og interesse for utvikling og endringer i mediemarkedet og samfunnet i stort 
 • Erfaring med ledelse av endringsprosesser
 • Erfaring med strategiarbeid og implementering av strategi, fortrinnsvis i større virksomheter 
 • Sterk interesse og kunnskap om innhold og den teknologiske og digitale utviklingen innen media 
 • Forståelse og kompetanse knyttet til publisistisk virksomhet innenfor TV og samspillet på tvers av medier og produkter 
 • Bred erfaring fra og innsikt i TV-markedet samt endring i publikums innholdsbehov
 • God kjennskap til rettigheter og endringer på dette området
 • Forståelse og engasjement for NRKs oppdrag

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som viser retning, gir tillit, utfordrer, mobiliserer og gjennomfører
 • Du har strategiske evner og kan lede en større avdeling med både strategi- og driftsansvar 
 • Du kommuniserer tydelig og evner å skape engasjement og nyskapning gjennom en inkluderende og involverende lederstil
 • Du er opptatt av å få det beste ut av dine medarbeidere og kolleger
 • Du har gode samspillsevner og trives med tydelig og åpen dialog på alle nivåer i en organisasjon
 • Du trives med å håndtere komplekse problemstillinger
 • Du er motivert for en krevende stilling og har lyst til å lede en faglig sterk og dynamisk ledergruppe

Vi tilbyr

 • Stillingen som TV-sjef gir deg mulighet til å arbeide med komplekse problemstillinger knyttet til store samfunns- og medieendringer
 • Du vil få mulighet til å delta i utviklingen av NRK i en spennende tid med raske endringer 
 • Deltakelse i et spennende og viktig samfunnsoppdrag, og mulighet til å utvikle deg og jobbe tverrfaglig i et av Norges største mediehus
 • Samarbeid med dyktige medarbeidere og ta del i fellesskapet i et modig og kreativt arbeidsmiljø
 • Høy grad av selvstendighet og fleksibilitet 
 • Tid og ressurser til faglig fordypning og utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et bredt spekter av velferdsgoder

Andre opplysninger

For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget, trenger vi ansatte med forskjellig erfaring og bakgrunn. Vi vet at mangfold skaper bedre resultater og ønsker søkere som bidrar til en mangfoldig organisasjon, som skal samle og engasjere alle som bor i Norge.

For denne stillingen gjennomfører vi bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Bakgrunnssjekken blir gjennomført av et eksternt firma etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

Har du spørsmål til stillingen kontakt gjerne: 

Søknadsfristen er 15. april. Vi vurderer søknader fortløpende, så søk gjerne i god tid før fristen. Tiltredelse etter avtale.

 SØK HER

Powered by Labrador CMS